Svoz bioodpadu

Vážení spoluobčané,
dle instrukcí a požadavku našeho smluvního partnera – odběratele BIO odpadu, začne svoz tohoto odpadu v pátek 9.4.2021. Následně bude svoz probíhat každé pondělí a pátek tak, jako v loňském roce. Na základě nové smlouvy s odběratelem nebudou moci být do biovaků vkládány větve do průměru  2cm. Veškeré větve tak odkládejte mimo biovaky popř. je odevzdávejte na sběrném dvoře. Při větším množství větví si můžete objednat kontejner na MěÚ Hrob. Veškerý bioodpad  je možné odkládat také na sběrném dvoře a to ve dny, stanovené provozní dobou.

Pozn. 
Bioodpad = veškeré rostlinné produkty (tráva, uvadlé květiny, spadané listí, plevele, piliny, sláma apod.), dřevo (keře, štěpka), ovoce, zelenina (zbytky a slupky od ovoce a zeleniny), obilniny (staré pečivo) apod.