INFORMACE – Sběrný dvůr

Informace ke zpětnému odběru vysloužilých elektrozařízení značky SAMSUNG.

S účinností od 1.8.2020 nebudou moci být na sběrném dvoře uloženy veškeré televizory a počítačové monitory značky SAMSUNG.  Tyto spotřebiče nebudou následně sváženy naší partnerskou společností, která vydala toto omezení z důvodu neplnění povinností vyplývající z kolektivního systému zpětného odběru. 

Níže je uveden leták společnosti ASEKOL, který informuje občany, jakým způsobem naložit s výše uvedenými spotřebiči značky SAMSUNG.

Děkujeme za pochopení Městský úřad Hrob.