SBĚRNÝ DVŮR MĚSTA HROB

Od pátku 17.4.2020 bude otevřen nový sběrný dvůr na původním sběrném místě. Sběrný dvůr bude otevřen dle stanovené provozní doby – viz. příloha.

Vzhledem k situaci ohledně koronaviru a prodlouženému nouzovému stavu, žádáme občany, aby při návštěvě sběrného dvora důsledně dodržovali základní bezpečností doporučení a hygienické návyky (nošení roušek, rukavic, popř. použití desinfekce, dodržování rozestupů apod.). Na základě těchto opatření bude do sběrného dvoru vpuštěna vždy pouze jedna osoba, popř. posádka jednoho vozidla. Veškeré údaje o provozu sběrného dvora (otevírací doba, druhy odpadů, apod.) budou uvedeny na webových stránkách Města Hrob a v přiložených souborech.