PODĚKOVÁNÍ ZA VĚNOVANÉ ROUŠKY

Chtěli bychom moc poděkovat všem, kteří dodávají městu Hrob roušky ruční i profesionální výroby. Děkujeme společnosti České Filtry s.r.o., Textilní 3403/4, Ústí nad Labem za dodání více než 200 ks kvalitních roušek z filtračního materiálu, dále děkujeme firmě Service Grove s.r.o. za dodání 100 ks textilních roušek. Děkujeme firmě euroPOKR s.r.o., která také věnovala 100 ks textilních roušek a další jsou na cestě. Děkujeme též skupině, která šije roušky v budově Divadla V Pytli a věnovala již několik stovek textilních roušek, další desítky dostáváme od drobných dárců. Všechny roušky byly městu Hrob věnovány ZDARMA. Město jimi pomohlo vybavit, kromě pracovníků úřadu, také ordinaci praktické lékařky, zubní lékařky, lékárny nebo hasiče Hrob. Město již prostřednictvím dobrovolných hasičů zásobilo těmito rouškami seniory starší 65. let a nyní jsou další roušky k dispozici na městském úřadě. Po zazvonění si bude moci zájemce vzít roušku z připraveného boxu (rouškovníku).

Moc děkujeme všem za jejich obětavou práci!!!

Městský úřad Hrob

SVOZ BIOODPADU A SBĚRNÝ DVŮR

Vážení spoluobčané, dle instrukcí a požadavku našeho smluvního partnera – odběratele BIO odpadu, začne svoz tohoto odpadu v pátek 27.3.2020. Následně bude svoz probíhat každé pondělí a pátek tak, jako v loňském roce.

Sběrný dvůr je připraven k provozu, ale z důvodu nouzového stavu zůstane do odvolání uzavřen. Jakmile se situace uklidní bude sběrný dvůr otevřen. Děkujeme za pochopení

Přijetí krizového opatření na území města Hrob

Z důvodu doporučení vlády osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče, Město Hrob zajišťuje těmto osobám pomoc při zvládání základní životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků tím, že pro tyto osoby je k dispozici telefonní číslo 417 568 562 na kterém se mohou přihlásit pro zajištění těchto potřeb následujícím způsobem:

 • telefonní linka pro nahlášení nákupu na daný den je k dispozici pondělí až pátek od 8:00 do 13:00 hodin
 • při prvním nákupu zaplatit, oproti dokladu vystaveného MěÚ Hrob, zálohu 1.000,- Kč. Z této částky budou postupně odečítány nákupy. 
 • dovoz bude zajištěn v den objednání od 15:00 hodin prostřednictvím Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Hrob
 • při nahlášení nákupu je povinnost nahlásit případnou karanténu žadatele

Postup pro zadání nákupu:

 • 1. Zavolat na telefonní číslo 417 568 562 v čase od 8:00 do 13:00 hodin pondělí až pátek
 • 2. Nahlásit jméno, adresu a telefonní číslo
 • 3. Nahlásit případnou karanténu!!!
 • 4. Objednat nákup základních potravin (NE alkohol a cigarety), nebo léků
 • 5. Od 15:00 hodin očekávat příjezd člena jednotky sboru dobrovolných hasičů
 • 6. Při prvním nákupu zaplatit 1.000,- Kč zálohu, oproti vydanému dokladu od MěÚ
 • 7. Převzít nákup a řídit se pokyny hasičů

V Hrobě dne 17.3.2020

Karel Hirsch – místostarosta města, velitel JSDH Hrob

Ing. Jiří Fürst – starosta