Platby poplatků v roce 2020

Platby poplatků v roce 2020 je možné provádět v pokladně MěÚ Hrob v úředních hodinách nebo také převodem na účet číslo:

19-1060451369/0800

pronájem pozemku (částka dle uzavřené smlouvy) – variabilní symbol 2131- splatnost poplatku 29.2.2020

poplatek ze psů Kč 200,- variabilní symbol 1341 – splatnost poplatku 31.3.2020
poplatek za dalšího psa jednoho majitele Kč 300,- variabilní symbol 1341 – splatnost poplatku 31.3.2020

svoz odpadu Kč 400,- za osobu (starší 18-ti let) nebo rekreační objekt, variabilní symbol 1340 – splatnost poplatku 30.6.2020
(pokud platíte za více osob, je třeba uvést do poznámky za koho platíte)

Dále informace o platbách na tel. 417 568 567

SVOZ VÁNOČNÍCH STROMKŮ

Vážení občané, svoz použitých vánočních stromků bude v pátek 10.1.2020 a v pondělí 13.1.2020. Odložte svůj stromek před dům, nebo k popelnici. Naši pracovnící je budou svážet.