Rekonstrukce vodovodu a kanalizace ve Verneřicích

<<Tisková zpráva SVS a.s.>>

Oznámení o rekonstrukci vodovodního řadu v Hrobě, části Verneřice
ve dnech 11.7. – 30.9.2019

<< Rekonstrukce vodovodu Hrob – Verneřice >>

Oznámení o přerušení dodávky vody v rámci rekonstrukce vodovodního řadu
dne 6.8.2019 od 8:00 do 12:00 hod.
<<  Odstávka vody Hrob – Verneřice >>

Seznam objektů:
Hrob, Verneřice č.p. 38; 198; 106; 105; 42; 54; 49; 41; 79.