Příměstské tábory Květina

V únoru 2019 začíná Květina, z. s. realizovat projekt s názvem Příměstské tábory Květina. Tento projekt je realizován v období od 1. 2. 2019 do 30. 11. 2020 na základě spolupráce s MAS Cínovecko a za finanční podpory projektu číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009926 z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost. Cílem projektu je usnadnit rodičům školáků a předškoláků sladit pracovní rytmus s péčí o děti v době školních prázdnin. A nabídne tak rodičům a jejich dětem realizaci 18 turnusů příměstských táborů v době jarních a letních prázdnin.

Začínáme o jarních prázdninách v termínu od 25. 2. do 1. 3. 2019.

Pro tento turnus jsme zvolili zázemí ve městě Hrob ve Volnočasovém a spolkovém centru na adrese Komenského 17. Tábory jsou vhodné pro děti ve věku od 6 do 15 let. Podmínkou zařazení dítěte na příměstský tábor je zaměstnanost rodiče, což je dokládáno potvrzeních od zaměstnavatele. Své ratolesti můžete přihlásit na více turnusů, či pouze na jeden a do konce je dále možné vybrat pouze určité dny, které Vám budou vyhovovat. Cena tábora se váže k využitým dnům a je stanovena na 80,- Kč / den. V ceně je zahrnuto jízdné, vstupy, odměny pro děti.

Více informací k táborům je možné získat na www.oskvetina.cz či u Marie Jirouškové na tel.: 725 947 609, mail: jirouskova@oskvetina.cz.

<<Přihláška-PT-Květina>>

<< Celá tisková zpráva  >>

INFORMACE O PLÁNOVANÉM PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY

ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovoluje informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny:

V úterý 15.1.2019 od 7:30 do 15:30 hodin

Hrob, Hrob-Křižanov

Duchcovská 111, parc.č. 294/3, parc.č. 294/4, parc.č. 296/7,

Mírové náměstí 81,

Křižanov 1, 11, 123, 13, 14, 15, 16, 17, 18,  19 ,  2 ,  20 ,  201 ,  21 ,  22 ,  23 ,  24 ,  25 ,  253 ,  254 ,  255 ,  258 ,  26 ,  260 ,  261 ,  262 ,  263 ,  264 ,  265 ,  266 ,  267 ,  268 ,  269 ,  270 ,  271 ,  272 ,  273 ,  274 ,  275 ,  276 ,  277 ,  278 ,  279 ,  280 ,  282 ,  283 ,  284 ,  285 ,  286 ,  287 ,  288 ,  289 ,  29 ,  291 ,  293 ,  294 ,  295 ,  296 ,  298 ,  299 ,  3 ,  30 ,  300 ,  301 ,  302 ,  304 ,  305 ,  306 ,  308 ,  31 ,  310 ,  312 ,  313 ,  33 ,  35 ,  36 ,  37 ,  38 ,  4 ,  41 ,  42 ,  43 ,  44 ,  46 ,  47 ,  48 ,  49 ,  50 ,  51 ,  53 ,  54 ,  55 ,  56 ,  597 ,  6 ,  E309 ,  zahr./kolonie parc.č. 16/1 parc.č. 192/10 parc.č. 192/11 parc.č. 192/14 parc.č. 192/15 parc.č. 199/3 parc.č. 199/5,6 parc.č. 199/7 parc.č. 200/4 parc.č. 209/25

 

V úterý 22.01.2019 od 08:00 – 16:00 hodin

Hrob, Hrob-Verneřice

Duchcovská 10 ,  127 ,  130 ,  140 ,  142 ,  146 ,  147 ,  148 ,  149 ,  150 ,  163 ,  164 ,  167 ,  171 ,  172 ,  173 ,  182 ,  193 ,  194 ,  195 ,  196 ,  211 ,  216 ,  219 ,  221 ,  228 ,  229 ,  23 ,  232 ,  233 ,  236 ,  247 ,  248 ,  250 ,  251 ,  261 ,  266 ,  268 ,  272 ,  275 ,  277 ,  278 ,  279 ,  285 ,  286 ,  288 ,  289 ,  290 ,  291 ,  293 ,  294 ,  303 ,  304 ,  305 ,  317 ,  322 ,  326 ,  327 ,  330 ,  331 ,  332 ,  333 ,  352 ,  355 ,  356 ,  57 ,  58 ,  6 ,  77 ,  91 ,  parc.č. 300/2 ,  parc.č. 302/24 ,

Horní 104 ,  113 ,  118 ,  119 ,  132 ,  151 ,  154 ,  157 ,  191 ,  200 ,  208 ,  258 ,  26 ,  27 ,  28 ,  29 ,  30 ,  306 ,  309 ,  31 ,  33 ,  34 ,  35 ,  36 ,  37 ,  39 ,  40 ,  42 ,  46 ,  48 ,  49 ,  50 ,  7 ,  8 ,  parc/533 ,  parc.č. 308/9 ,  parc.č. 59/1 , parc.č. 111/1 ,  parc.č. 643/1 ,

Husova 158 ,  217 ,  244 ,  245 ,  246 ,  262 ,  263 ,  264 ,  269 ,  271 ,  281 ,  283 ,  292 ,  295 ,  321 ,  324 ,  324 U ,  349 ,  364 ,  366 ,  370 ,  371 ,  525 ,  parc.č. 636/26 ,  parc.č. 643/13 ,  parc.č. 652/1 ,  parc.č. 652/4 ,

Komenského 17 ,  176 ,  177 ,  178 ,  179 ,  18 ,  180 ,  186 ,  187 ,  209 ,  210 ,  214 ,  218 ,  220 ,  224 ,  225 ,  226 ,  230 ,  231 ,  237 ,  94 ,

Krátká 125 ,  169 ,  273 ,  359 ,  73 ,  93 ,

Mírové náměstí 143 ,  274 ,  276 ,  59 ,  60 ,  62 ,  63 ,  64 ,  65 ,  67 ,  68 ,  69 ,  70 ,  71 ,  72 ,  78 ,  79 ,  81 ,  82 ,  83 ,  85 ,  86 ,  87 ,  88 ,

Mlýnská 100, 108, 114, 116, 117, 120, 128, 134, 144, 174, 179, 200, 255, 259, 270, 282, 357, 74, 77, 95, 98, 99,

Rybniční 101 ,  102 ,  106 ,  107 ,  109 ,  110 ,  112 ,  115 ,  121 ,  123 ,  124 ,  126 ,  129 ,  135, 155,  159 ,  160 ,  175 ,  204 ,  212 ,  222 ,  238 ,  239 ,  240 ,  241 ,  242 ,  243 ,  249 ,  252 ,  253 ,  254 ,  260 ,  280 ,  323 ,  339 ,  340 ,  341 ,  342 ,  343 ,  344 ,  345 ,  348 ,  350 ,  367 ,  369 ,  parc.č. 152/2,  parc.č. 427 ,

Teplická 133, 137, 138, 139, 145, 170, 185, 201, 202, 203, 223, 235, 256, 257, 296, 308, 329, 334,  335, 336, 337, 353, 354, 360, 368, parc.č. 215/1,  parc.č. 537,

Tržní náměstí 10, 11, 13, 131, 14, 15, 16, 183, 19, 20, 21, 22, 24, 320, 351, 4, 5, 51, 52, 53, 54, 56,

U Radnice 140, 161, 162, 165, 166, 168, 184, 188, 190, 199, 206, 207, 213, 234, parc.č. 596,

Verneřice 204, 118, 121, 123, 124, 125, 126, 130, 133, 138, 139, 140, 141, 145, 146, 150, 162, 163,  171, 176, 178, 180, 190, 191, 192, 195, 196, 197, 206, 207, 37, 61, parc.č. 208/2, parc.č. 390/69

 

Ve čtvrtek 24.01.2019 od 08:00 do 16:00 hodin

Hrob, Mlýny a Verneřice

Mlýny 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19, 20, 27, 29, 3, 31, 38, 39, 4, 40, 5, 86, p.p.č./629/1,

Verneřice 57, 88


BLIŽŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA 
http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html
.
V PŘÍPADĚ DOTAZŮ NÁS PROSÍM KONTAKTUJTE TELEFONICKY NA LINKU 800 850 860 NEBO E-MAILEM NA INFO@CEZDISTRIBUCE.CZ.

Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektřiny bude rovněž provedeno způsobem v místě obvyklým nebo s využitím elektronických komunikací.
Přerušení dodávky elektřiny je plánováno pouze v nezbytně nutném rozsahu, a to z důvodu prací spojených se zajištěním bezpečného a spolehlivého provozu distribuční sítě.

Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.
S pozdravem.
ČEZ Distribuce, a. s.