Platby poplatků v roce 2019

Platby poplatků v roce 2019 je možné provádět v pokladně MěÚ Hrob v úředních hodinách nebo také převodem na účet číslo:

19-1060451369/0800

pronájem pozemku (částka dle uzavřené smlouvy) – variabilní symbol 2131- splatnost poplatku 28.2.2019

poplatek ze psů Kč 200,- variabilní symbol 1341 – splatnost poplatku 30.3.2019
poplatek za dalšího psa jednoho majitele Kč 300,- variabilní symbol 1341 – splatnost poplatku 30.3.2019

svoz odpadu Kč 350,- za osobu nebo rekreační objekt, variabilní symbol 1340 – splatnost poplatku 30.6.2019
(pokud platíte za více osob, je třeba uvést do poznámky za koho platíte)

Dále informace o platbách na tel. 417 568 567

Příměstské tábory Květina

V únoru 2019 začíná Květina, z. s. realizovat projekt s názvem Příměstské tábory Květina. Tento projekt je realizován v období od 1. 2. 2019 do 30. 11. 2020 na základě spolupráce s MAS Cínovecko a za finanční podpory projektu číslo CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0009926 z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost. Cílem projektu je usnadnit rodičům školáků a předškoláků sladit pracovní rytmus s péčí o děti v době školních prázdnin. A nabídne tak rodičům a jejich dětem realizaci 18 turnusů příměstských táborů v době jarních a letních prázdnin.

Začínáme o jarních prázdninách v termínu od 25. 2. do 1. 3. 2019.

Pro tento turnus jsme zvolili zázemí ve městě Hrob ve Volnočasovém a spolkovém centru na adrese Komenského 17. Tábory jsou vhodné pro děti ve věku od 6 do 15 let. Podmínkou zařazení dítěte na příměstský tábor je zaměstnanost rodiče, což je dokládáno potvrzeních od zaměstnavatele. Své ratolesti můžete přihlásit na více turnusů, či pouze na jeden a do konce je dále možné vybrat pouze určité dny, které Vám budou vyhovovat. Cena tábora se váže k využitým dnům a je stanovena na 80,- Kč / den. V ceně je zahrnuto jízdné, vstupy, odměny pro děti.

Více informací k táborům je možné získat na www.oskvetina.cz či u Marie Jirouškové na tel.: 725 947 609, mail: jirouskova@oskvetina.cz.

<<Přihláška-PT-Květina>>

<< Celá tisková zpráva  >>