Zákaz odběru povrchových vod

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, vydal

ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD

s účinností od 27.7.2018 do 31.10.2018
na našem území, na těchto vodních tocích:

  • Křižanovský potok
  • Domaslavický potok
  • Bouřlivec

Veřejná vyhláška <<  ZDE >>