Uzavření městského úřadu

Ve dnech 30. dubna 2018 a 7. května 2018 (pondělí)
jsou z důvodu čerpání dovolené
zrušeny úřední hodiny
MěÚ Hrob bude v tyto dny uzavřen

Oznámení o uzavírce místních komunikací

Informace občanům k objížďce a uzavírce ve Verneřicích v rámci akce „Hrob, Verneřice – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“

V rámci akce rekonstrukce kanalizace a vodovodu ve Verneřicích, budou provedeny uzavírky místních komunikací mezi objekty čp. 26 a 79, mezi objekty čp. 202 a 201 a mezi objekty čp. 47 a 35. Práce budou probíhat dle schváleného harmonogramu v časovém rozmezí od 10.4. do 14.10.2018.

O postupu prací a o jednotlivých uzavírkách budou občané informováni prostřednictvím zhotovitele stavby.
Při úplné uzavírce povede objízdná trasa jak pro dopravu osobních vozidel, tak pro dopravu nákladní ulicí Mlýnská, Mírové nám. a Teplická v obou směrech.

Pro podrobnější informace se prosím obracejte na MěÚ Hrob, nebo přímo na zhotovitele stavby p. Rypka – tel. 733 646 267.

<<Situace – mapa uzavírek>>