Pozvánka na vítání občánků.

Vážení rodiče, dne 17.05.2017 v 15:00 hodin proběhne na Městském úřadě Hrob vítání občánků. Pokud máte zájem zúčastnit se toho slavnostního přivítání, přihlaste se prostřednictvím tiskopisu, který naleznete níže, nebo si jej můžete vyzvednout v kanceláři matriky. Vyplněný a podepsaný tiskopis doručte nejpozději do 30.4.2017 na městský úřad nebo ho můžete vložit do schránky na dveřích úřadu.

Formulář << Oznámení o narození miminka – vítání občánků >>

Informace Finanční správy České republiky

Od zdaňovacího období roku 2017 Finanční správa České republiky umožní v rámci klientského přístupu poplatníků daně z nemovitých věcí využít nové služby spočívající v zasílání údajů pro plátce daně z nemovitých věcí prostřednictvím e-mailu.

Nechte si posílat údaje pro placení daně z nemovitých věcí do Vaší e-mailové schránky!

Proč?   Kdo může tuto službu využít?   Jak na to?

se dozvíte z přiložených informací:
<< Informační leták >>
<< Podrobné informace >>

„Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2017“

Ústecký kraj vyhlásil dotační program

„Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji pro rok 2017“

9. ledna vyhlásil Ústecký kraj dotační program Podpora začínajících podnikatelů v Ústeckém kraji.

Celková finanční alokace pro rok 2017 je 8 milionů korun. Maximální částka, kterou může začínající podnikatel od kraje získat je 200 tisíc korun, minimální pak 50 tisíc korun.

Poskytnutá dotace může tvořit maximálně 70 % celkových uznatelných investičních i neinvestičních nákladů projektu. Maximální délka realizace projektu je 12 měsíců.

Příjem žádostí o dotaci bude probíhat od 9. února do 9. března.

Pro zájemce jsou připraveny 2 semináře, na kterých mají možnost seznámit se s podmínkami programu, žádostí a povinnými přílohami a obdrží zde odpovědi na své dotazy. Semináře se konají 16. 1. a 7. 2. 2017. On-line přihlášky jsou k dispozici na goo.gl/PLqRkS.

Více informací se dozvíte na webových stránkách Ústeckého kraje www.kr-ustecky.cz, v sekci Dotace a granty – Podpora začínajících podnikatelů.

Dotační program administruje odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje, oddělení lidských zdrojů, podpory průmyslu a podnikání.

<< Leták – Podpora začínajících podnikatelů 2017>>
<< Pozvánka na seminář pro žadatele >>