KŘIŽANOVSKÝ VAŤÁK 2016

26.listopadu 2016 od 12:57 hodin
jste srdečně zváni na poslední letní multižánrový festival
KŘIŽANOVSKÝ VAŤÁK 2016
který proběhne v Křižanově u Hrobu na sádkách „U Tří louží“.

 Podrobný program zde: << Křižanovský vaťák 2016 >>

Rozsvěcení vánočního stromu

Přijďte První adventní neděli 27.listopadu v 15:00 hodin na Tržní náměstí

Při adventním setkání za doprovodu hudby na Vás čekají:

  • vánoční tradice, ozdůbky a dobrůtky nejen hrobské výroby
  • tradiční vystoupení dětí a seniorů
  • živý betlém a přílet hvězdičky
  • andělský průvod k vánočnímu stromu – lucerničky s sebou
  • rozsvícení vánočního stromu v parku u hasičárny
  • pokračování adventního setkání zpět na Tržním náměstí

Podrobný program zde: << Plakát >>

Adventním setkání bude provázet Petr Stolař a Divadlo V Pytli

Drobné odchylky od programu jsou vyhrazeny.

SVOZ BIOODPADU PRODLOUŽEN

Prodloužili jsme svoz bioodpadu do konce měsíce LISTOPADU.

Vaky s bioodpadem se budou nadále svážet ve stanovených dnech, tzn. v pondělí a pátek. Výjimkou bude pátek 18.listopadu 2016. V tento den nebude svoz prováděn. Možnost odvozu tedy zůstává na předchozí pondělí 14.listopadu a následné pondělí 21.listopadu.