Sběr nebezpečného odpadu

Bezplatný sběr a následný odvoz nebezpečných složek komunálního odpadu se uskuteční

v sobotu 12.listopadu 2016.

Nebezpečný odpad bude svážen dle následujícího harmonogramu:

11:45 – 12:00 hodin Křižanov u kapličky Verneřice
12:10 – 12:25 hodin naproti restauraci Sokolovna
12:30 – 12:45 hodin kontejnerové stání u hřbitova

Bližší informace zde << LETÁK >>

Turnaj ve stolním tenisu

Turnaj ve stolním tenisu pro žáky základních škol v rámci Mikroregionu Stropník se uskuteční
v pátek 28.října 2016 od 9:00 hodin
v tělocvičně TJ Sokol Verneřice.
Součástí této akce bude slavnostní odhalení zrekonstruované pamětní desky k výročí vzniku samostatnosti Československa, umístěné na čelní fasádě restaurace Sokolovna.
Bližší informace zde: << Pozvánka >>