Volba prezidenta České republiky – 2 kolo

Druhé kolo volby prezidenta České republiky se uskuteční ve dnech

pátek   26. ledna 2018      od   14.00   do   22.00 hodin
sobota 27. ledna 2018      od   08.00   do   14.00 hodin

Pro volební okrsek č.1 je volební místnost v ZŠ Komenského 218
pro voliče bydlící v ulicích Duchcovská, Komenského, Horní, Tržní náměstí a v Křižanově

Pro volební okrsek č.2 je volební místnost v ZŠ Teplická 223
pro voliče bydlící v ulicích Husova, Krátká, Mlýnská, Rybniční, Sadová, Teplická, U Radnice, Mírové náměstí

Pro volební okrsek č.3 je volební místnost v MŠ Verneřice 128
pro voliče bydlící ve Verneřicích a Mlýnech

 

 

ANKETA – obnova Tržního náměstí

Vážení spoluobčané,
připravili jsme pro Vás, ve spolupráci s ateliérem architektů City Upgrade s.r.o., dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si osobně představujete svoje město, kam směřovat jeho vývoj, kde vidíte problémy.

Prosíme Vás proto o odpovědi na otázky v dotazníku. Budeme rádi za Vaše další nápady, myšlenky a vize, které budou převedeny do architektonické podoby studie Tržního náměstí a souvisejících prostor, s dalšími vazbami a možnostmi jeho obnovy, využití a přilákání turistického ruchu.

Vytištěný a vyplněný << Dotazník >> odevzdejte do 9. února 2018 do schránky označené ANKETA Tržní náměstí na městském úřadě nebo v Infocentru, nebo vyplňte a odešlete elektronicky zde na http://hrob.cityupgrade.cz/. Na těchto stránkách si bude možno, po dokončení studie, detailně prohlédnout a přečíst jednotlivá řešení a nápady, a dále se k nim vyjádřit.

Karel Hirsch – starosta města