Pořízení hasičského dopravního automobilu

Pořízení hasičského dopravního automobilu

POŘÍZENÍ HASIČSKÉHO DOPRAVNÍHO AUTOMOBILU PRO MĚSTO HROB je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavním cílem projektu je pořízení požadované techniky pro JSDH města Hrob, pořízení nového dopravního automobilu Tento dopravní automobil bude využíván pro evakuaci osob a dále umožní přepravu členů JSDH na místo zásahu a přepravu osob při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.

DA Mercedes
DA Mercedes
DA Mercedes