Rekonstrukce vodovodu v Duchcovské ulici

Plánovaná rekonstrukce vodovodu v části ulice Duchcovská proběhne v termínu

od 10.7.2018 do 31.8.2018

Bližší informace <<ZDE>>

V průběhu provádění prací budou v místě stavby platit dočasná dopravní omezení.

UPOZORNĚNÍ:
Po ukončení rekonstrukce vodovodu bude v průběhu měsíců září a října provedena, ve stejném úseku, kompletní rekonstrukce povrchu vozovky.

SMOGOVÁ SITUACE – ODVOLÁNÍ

Ve čtvrtek 9.8.2018 ve 23:10 hodin byla SMOGOVÁ SITUACE ODVOLÁNA

 

Pro území Ústeckého kraje byla ve středu 8.8.2018 v 16:30 hod.

VYHLÁŠENA SMOGOVÁ SITUACE

z důvodu vysokých koncentrací troposférického OZONU.

Informace pro veřejnost:

Při pobytu pod širým nebem v odpoledních hodinách doporučujeme zdržet se zvýšené fyzické zátěže, spojené se zvýšenou frekvencí dýchání. Doporučení platí zejména pro osoby s chronickými dýchacími potížemi, starším lidem a malým dětem.

Podrobné aktuální informace o kvalitě ovzduší jsou k dispozici na internetových stránkách ČHMÚ http://www.chmi.cz/, záložka Ovzduší.

Každou hodinu jsou doplňovány 1hodinové průměrné koncentrace automaticky měřených škodlivin a hodnoty doprovodných meteorologických prvků. Aktualizovány jsou rovněž vícehodinové průměrné koncentrace škodlivin, vypočtené z 1hodinových koncentrací.

Předpověď rozptylových podmínek je součástí předpovědí počasí pro ČR a jednotlivé kraje, viz http://www.chmi.cz/, záložka Počasí.

Vydalo: Centrální předpovědní pracoviště ČHMÚ – Praha / Admin NNNN

Zákaz odběru povrchových vod

Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad, vydal

ZÁKAZ ODBĚRU POVRCHOVÝCH VOD

s účinností od 27.7.2018 do 31.10.2018
na našem území, na těchto vodních tocích:

  • Křižanovský potok
  • Domaslavický potok
  • Bouřlivec

Veřejná vyhláška <<  ZDE >>