Zastupitelstvo

Zastupitelé města

Mgr. Helena Bradáčová
Milan Čurda
Věra Folkertová
Ing. Jiří Fürst
Bc. Markéta Halířová
Karel Hirsch 

Karel Klobouk
Jana Kottová
Mgr. Alena Krížová
Ing. Otakar Kuchař
Stanislava Marešová
MUDr. Vlasta Sedláková
Evžen Tölzer
Tatjana Vavřínová

Jan Zelenka

Termíny zasedání

Termíny zasedání Zastupitelstva města Hrob ve 2.pololeti 2018:
5. září

Pravomoc zastupitelstva města << zde >>