Vedení města a Rada města

Starosta města Hrob

Ing. Jiří Fürst
Telefon: +420 417 568 561
starosta@mestohrob.cz

Místostarosta města Hrob

Karel Hirsch
Starosta

Telefon: +420 417 568 560
mistostarosta@mestohrob.cz

Rada města

Ing. Jiří Fürst – starosta města
Karel Hirsch – místostarosta
MUDr. Vlasta Sedláková – člen RM
Mgr. Alena Krížová – člen RM
Michael Holý – člen RM

Termíny zasedání Rady města

Termíny jednání Rady města Hrob ve 2. pololetí 2018

18.7.; 22.8.; 5.9.; 19.9.; 3.10.; 17.10.; 31.10.;

Pravomoc rady města <<zde>>