Vedení města a Rada města

Starosta města Hrob

Karel Hirsch

Starosta
Telefon: +420 417 568 561
starosta@mestohrob.cz

Místostarosta města Hrob

Evžen Tölzer
Telefon: +420 417 568 560
mistostarosta@mestohrob.cz

Rada města

Karel Hirsch – starosta města
Evžen Tölzer – místostarosta
Milan Čurda – člen RM
Ing. Jiří Fürst – člen RM
Ing. Otakar Kuchař – člen RM

Termíny zasedání Rady města

Termíny jednání Rady města Hrob ve 2. pololetí 2017

28.6., 26.7., 23.8., 6.9., 20.9., 4.10., 18.10., 1.11., 15.11., 29.11., 13.12. 

Pravomoc rady města <<zde>>

Napsat komentář