Platby poplatků v roce 2018

Platby poplatků v roce 2018 je možné provádět v pokladně MěÚ Hrob v úředních hodinách nebo také převodem na účet číslo:

19-1060451369/0800

pronájem pozemku (částka dle uzavřené smlouvy) – variabilní symbol 2131- splatnost poplatku 28.2.2018

poplatek ze psů Kč 200,- variabilní symbol 1341 – splatnost poplatku 30.3.2018
poplatek za dalšího psa jednoho majitele Kč 300,- variabilní symbol 1341 – splatnost poplatku 30.3.2018

svoz odpadu Kč 350,- za osobu nebo rekreační objekt, variabilní symbol 1340 – splatnost poplatku 30.6.2018
(pokud platíte za více osob, je třeba uvést do poznámky za koho platíte)

Dále informace o platbách na tel. 417 568 567

Omezení dodávek pitné vody

Středa  3.ledna 2018 (15:30 hod.)

Pracovníci vodovodů a kanalizací (SčVK) dnes po celý den odstraňují poruchu na Flájském přivaděči, a to na křižovatce ulic Husova a Rybniční.

V podvečerních hodinách dojde, do zítřejšího dne, čtvrtka 4.1.2018 do 12:00 hodin, omezení dodávky pitné vody v ulicích:
Sadová – Rybniční (pod Sadovou) – Krátká – Mlýnská – Mírové nám. – Teplická – Verneřice – Mlýny (z Mlýnské směr Mikulov)

Náhradní dodávka vody je, dle sdělení SčVK, zajištěna cisternovým vozem, který bude do těchto ulic průběžně zajíždět dnes do 21:00 hodin a zítra ve čtvrtek 4.1.2018 v čase od 8:00 do 11:00 hodin.

V úseku, ve kterém je oprava prováděna, je omezen průjezd vozidel. Z Tržního náměstí je ulice Rybniční neprůjezdná.

Práce na odstranění poruchy
Omezení dopravy